TASSEIKAN-volwassenen clubexamen – 27 november 2017 > resultaten

Op maandag 27 november 2017 vond er nogmaals en clubexamen plaats binnen de grenzen van de dojo van TASSEIKAN DE PINTE.

Volgende Tasseikanner-volwassenen wisten succesvol een nieuwe graad te behalen:

  • Steven Verhaert: 5° kyu (blauwe gordel)
  • Boris Kokou: 4° kyu (1 witte streep op blauwe gordel)
  • Sebastian Weiermann: 4° kyu (1 witte streep op blauwe gordel)

Proficiat aan allen ! Doe zo verder met volle inzet en enthousiasme op het door jullie gekozen pad van het karate-DO.

Even ter herinnering: 

Vroeger moest men eveneens examen doen voor het examen van 9° kyu. Daarbij mocht men dan een witte gordel in ontvangst nemen. Heden ten dage doet men nog steeds examen voor de graad van 9° kyu, maar de witte gordel draagt men reeds. Om deze ceremonie enigszins terug in ere te herstellen mag men als Tasseikanner het clubembleem in ontvangst nemen als men slaagt voor de graad van 9° kyu.