Clubarchief

De club heeft reeds een rijk verleden. Sommige gebeurtenissen zijn schriftelijk vereeuwigd (verslagen en/of nieuwsbrief, beiden in pdf-formaat) en/of door één of meerdere foto’s.

Wij hebben gepoogd zoveel mogelijk gebeurtenissen per kalenderjaar op te lijsten. Zo kunnen jullie zelf op zoek gaan of jullie ook op de ene of andere manier vereeuwigd werden tijdens één van de verschillende activiteiten.

Daarnaast zijn er nog de verschillende affiches, filmpjes, …