Clubkata

Elke zichzelf respecterende JKA shotokan karate club heeft een clubkata gekozen die een weerspiegeling is van de eigenheid van de club.

De clubkata van Tasseikan is Empi (vroeger gekend onder de naam Wanshu) en betekent ‘vliegende zwaluw / vlucht van de zwaluw’.

De kata Empi wordt gekenmerkt door snelle technieken / combinaties, waarbij voortdurend gewisseld wordt van richting en hoogte. Deze grote beweeglijkheid en wendbaarheid weerspiegelen de ‘vlucht van een zwaluw’. Tevens wordt de aanvaller wel eens op een dwaalspoor gezet, enerzijds door de vele richtingswijzingen en anderzijds door de schijnbewegingen (cfr. kensei genaamd in het Japans) die vervat zitten in deze kata.

De originele naam was Wansu of Wanshu, en afkomstig van de naam van een Chinese grootmeester in Oosterse martiale kunsten. Deze naam werd door G. Funakoshi Shihan veranderd in Empi, toen hij deze kata meebracht naar Japan. Hij vond immers dat de betekenis van Empi beter aansloot bij de extreme vormen van op- en neerwaartse bewegingen.

De tegenhanger van de kata  Empi is de kata Hangetsu. Sommige lesgevers geven er daarom de voorkeur aan, om beide kata quasi gelijktijdig aan te leren. Dit om een zeker evenwicht van de karateka te behouden.

Symbolisch voor Tasseikan betekent de ‘vlucht van de zwaluw’, het pad dat zich heen en weer slingert naar de verre horizon en dat door een karateka dient afgelegd te worden om het (persoonlijke) vooropgestelde doel te bereiken. Dit vereist uiteraard een grote dosis moed en doorzettingsvermogen .