Tasseikan’s clubexamen > 16 & 18 juni 2018 > uitnodiging & succes wensen

Net zoals voor de echte studenten organiseert de clubleiding van Tasseikan ook (club)examens. Op zaterdag 16 juni 2018 (Tasseikan-jongeren) en op maandag 18 juni 2018 (Tasseikan-volwassenen) zal de stress weelderig tieren in menig buikjes.

  

De uitnodigingen naar de geselecteerden werden heden verstuurd per mail. Tasseikanners die géén persoonijke uitnodiging mochten ontvangen in de mailbox, voldoen heden niet aan de gestelde exameneisen (cfr. voldoende trainingen & actieve wachttijd). Geen nood uiteraard … gewoon blijven verder trainen en wellicht een deelname versieren voor het volgende clubexamen!

We wensen alle deelnemende Tasseikanners alvast veel succes!