Tradioneel karate > promotiefilmpje > promo-actie

Zo’n 3 weken geleden maakten we reeds melding van de lancering vaneen promofilmpje m.b.t. het “traditionele karate”  door JKA-Vlaanderen. Doelstelling van JKA-Vlaanderen was om promotie te maken voor karate naar de buitenwereld toe.

Centraal staat daarbij het aspect zelfverdediging & karaktervorming, iets wat ook bij ons JKA-karate zeker en vast het geval is.

Binnen enkele dagen wordt er een gerichte promotie-actie gelanceerd in Oost-Vlaanderen via facebook. Alle Oost-Vlaamse JKA-clubs werden hieromtrent op de hoogte gebracht.

Het zou dus kunnen dat we plots bezoek krijgen van geïnteresseerden ten gevolge van deze gerichte actie. Het zou handig zijn mochten we allen toch een beetje dezelfde info geven. We verwijzen hiervoor graag naar de informatie die op de website www.JKA-vlaanderen.be staat onder het hoofdstuk ‘Over ons’.

Het kan bijzonder nuttig zijn om volgende pagina’s eens rustig door te nemen: ‘Karate’, ‘Traditionele karate’ en ‘JKA’. Op deze manier geven we als club allen dezelfde boodschap.