Traditioneel karate > promotiefilmpje > like & share

Karate kent inderdaad heel wat verschillende stijlen & stijlgroepen.  En er is alleszins een groot onderscheid te maken tussen de sterk traditioneel georiënteerde manier, zoals wij die doen in JKA-Vlaanderen, en de eerder sportgerichte manier.
Daarom vonden wij het nodig en nuttig onze manier van karate-beoefenen eens duidelijk voor te stellen.

De Raad van bestuur van JKA-Vlaanderen installeerde een werkgroep ‘Communicatie & Promotie’, welke al vlug een eerste, mooi project uitwerkte: een promotiefilmpje.

Let wel: dit filmpje richt zich tot mensen die niks weten over karate, en bij wie je dus niet moet afkomen met uitleg over stijlen en scholen, want dat interesseert hen niet.   De bedoeling is om interesse op te wekken voor onze manier van karate-doen, en om hen een juist beeld te geven van Traditionele Karate (onze Karate-Do), namelijk:

  • Traditionele Karate beoogt Zelfverdediging en Karaktervorming (waarden),
  • Traditionele Karate kan op zo goed als elke leeftijd beoefend worden,
  • Traditionele Karate beoefenen is dynamisch, sociaal en goed voor het volledige lichaam.

Het opzet lijkt ons geslaagd, en het is met enige fierheid dat de Raad van bestuur het filmpje voorstelt.

De bedoeling is natuurlijk dat dit filmpje zoveel mogelijk verspreid wordt.  Het objectief is dan ook dat niet alleen wij (Raad van bestuur & club), maar ook jullie aan de slag gaan om onze Karate-Do te promoten.