Uitnodiging overleg met Tasseikan-ouders > vrijdag 21 juni 2019

Uit onze Tasseikan-enquête kwam duidelijk naar voren dat:

 • enkele van onze jongeren wel degelijk interesse hebben om eens te proeven van het wedstrijdgebeuren. Als club wensen we hier graag aan tegemoet te komen, maar niet zonder enige voorbereiding en begeleiding
 • er een behoefte bestond naar een overleg tussen de club(leiding) en de Tasseikan-ouders

Daarom nodigen we jullie graag uit op vrijdag 21 juni 2019 om 19u00 om even met jullie in overleg te treden. In eerste instantie omtrent het wedstrijdgebeuren, maar daarnaast ook over het clubgebeuren in het algemeen en in het bijzonder over de: clubtrainingen (o.a. locatie, uren, …), jeugdlesgevers, trainingslocatie, clubactiviteiten (karate & niet-karate gerelateerd), …

En wij zullen aansluitend uiteraard ook ter jullie beschikking staan voor jullie vragen, feedback, …

 

WEDSTRIJDEN – ALGEMEEN

 • deelname aan wedstrijden is vrijblijvend
 • voorbereiding en begeleiding zal vanuit Tasseikan gebeuren op verschillende niveaus
 • deelnemen aan de jeugdoefenwedstrijden is een eerste stap tot een hoger niveau van wedstrijden (*)
 • wat betreft officiële wedstrijden (*), dient men het verschil te maken tussen:
  • tornooien (= meestal poulesysteem = iedereen tegen iedereen)
  • kampioenschappen (= rechtstreekse uitschakeling)

Meer specifiek omtrent het wedstrijdgebeuren wensen we graag:

 • even toe te lichten wat deze jeugdoefenwedstrijden exact inhouden
 • even te informeren wie er wenst deel te nemen

 

JEUGDOEFENWEDSTRIJDEN (=JOW)

algemeen

 • samenwerkingsverband tussen Oost-Vlaamse JKA clubs
 • 8 jeugdoefenwedstrijden verspreid over een volledig seizoen (zie planning in bijlage)
 • beogen het voorbereiden van jonge karateka op deelname aan een hoger niveau van wedstrijden
 • behaalde resultaat is daarom niet belangrijk, maar wel wat de jonge karateka bijleert
 • kindvriendelijke sfeer

categoriën (indeling voor sportief seizoen 2019-2020)

 • pupillen: geboortejaar 2012-2013-2014
 • preminiemen: geboortejaar 2010-2011
 • miniemen: geboortejaar 2008-2009
 • kadetten: geboortejaar 2006-2007
 • scholieren: geboortejaar 2004-2005

 

TASSEIKAN & JOW

Tasseikan-ouders & -jongeren

 • graag hadden wij vernomen of jullie (zoon/dochter) wenst deel te nemen aan de JOW? > reactie uiterlijk op vrijdag 29 juni 2019
 • indien je niet wenst deel te nemen, dan hadden wij graag vrijblijvend vernomen waarom je niet wenst deel te nemen

Belangrijk: de Olympische gedachte en de ervaring is van belang, niet het winnen van een wedstrijd.

 • welke ouder wenst (regelmatig) een handje te helpen als zijnde markeerder tijdens deze JOW? > reactie uiterlijk op vrijdag 29 juni 2019

Tasseikan als club

 • als club wensen wij onze Tasseikan-jongeren toch enigszins voor te bereiden voor beide disciplines (kata & kumite) > wij zullen dit voortaan doen op zaterdagnamiddag tussen 17u30 en 19u00
 • als club wensen wij onze Tasseikan-jongeren ter plaatse te begeleiden d.m.v. een begeleider / coach
 • als club wensen wij onze Tasseikan-ouders ter plaatse te begeleiden d.m.v. een aanspreekpunt

Conclusie

Laat ons door deelname aan deze jeugdoefenwedstrijden vooral onze Tasseikan-jongeren een mooie geven om unieke ervaringen op te doen. Het zal hen helpen in hun algemene ontwikkeling, zowel als jongere (o.a. zelfvertrouwen) op zich dan als karateka (o.a. zelfverdediging). Door het werken met andere karateka zullen zij immers veel alerter en gefocust werken.

Wij hopen jullie allen massaal te mogen verwelkomen op dit overleg. Tot vrijdag!