Covid-19 update – 14 oktober 2020

Op datum van 12 oktober werden de coronamaatregelen voor indoorsporten aangescherpt (overgang naar code oranje). Wat betekent dit concreet voor onze clubtrainingen?

Algemeen:

 • respecteer een onderlinge afstand van minstens 1,50 m
 • de regels omtrent de mondmaskers en de handhygiëne binnen de sporthal blijven onverminderd van toepassing
 • de douches en kleedkamers mogen nog steeds niet gebruikt worden

Specifiek:

 • alleen tijdens het sporten mag het mondmasker uit (zorg voor een klein plastic-zakje om jouw mondmasker op te bergen)
 • onze trainingen verlopen nog steeds zonder contact
 • elkeen krijgt een ‘trainingsruimte’ ter beschikking waarbinnen hij/zij traint

Het vergt een enorme inspanning van ons allen om in de gegeven omstandigheden continu de opgelegde maatregelen te volgen. Maar het is alleen dankzij een goede opvolging van de maatregelen, dat we:

 • er in zullen slagen om deze onzichtbare tegenstander te verslaan
 • karate kunnen blijven beoefenen

Als karateka worden we veronderstel om voldoende discipline in huis te hebben om gedragregels (cfr. dojokun) te respecteren. Dit biedt ons een mooie gelegenheid om aan de buitenwereld te tonen dat we inderdaad over deze discipline beschikken!

Keep it safe!

Tasseikan nIeuwsbrief oktober 2020

De officiële start van het nieuwe seizoen ligt inmiddels enkele weken achter ons. We hebben onze clubtrainingen ondertussen vol enthousiasme hernomen, weliswaar in iets gewijzigde omstandigheden. Ideaal? Wellicht niet, maar zolang we kunnen trainen zijn we best tevreden.

Ons lesgeversteam is immers creatief genoeg om de trainingen boeiend genoeg te maken, ook zonder echt contact. En het mag gezegd worden dat ook jullie inzet en spirit tijdens de trainingen uitermate bemoedigend is !

We mochten ondertussen zowel bij de jongeren als bij de volwassenen wat vers bloed verwelkomen. Langs deze weg nogmaals: “Welkom!”.

Deze nieuwkomers beginnen zich bijzonder goed te integreren in het clubgebeuren en de oudgedienden zijn meer dan ooit gemotiveerd om hen op sleeptouw te nemen. Mooi om te zien en nog mooier om er deel van uit te maken.

RANDVOORWAARDEN COVID-19

De maatregelen die we toepassen binnen onze clubgrenzen, blijven tot nader order ongewijzigd:

 • ontsmetten van de handen voor het betreden van de dojo / sportcomplex
 • dragen van het mondmasker tot op de toegewezen stek (breng een klein plasticzakje mee om tijdens de training jouw mondmasker in te bewaren)
 • de aangeduide circulatie in het sportcomplex volgen
 • ontsmetten van de handen bij het verlaten van de dojo / sportcomplex

Binnen onze clubgrenzen blijven we nog steeds contactloos trainen, zowel bij de jongeren als bij de volwassenen.

Tot nader order het gebruik van de kleedkamers & douches:

 • niet beschikbaar in het OCP
 • gebruik wel toegelaten in het Erasmus

Mochten er ons ten gevolge van gewijzigde omstandigheden andere en/of bijkomende maatregelen opgelegd worden, dan zullen we jullie daar uiteraard afzonderlijk over informeren.

CLUBTRAININGEN – AANMELDINGEN

Vanaf oktober zullen de aanmeldingen / inschrijvingen voor alle clubtrainingen niet langer via doodle verlopen maar via cally. Het is niet alleen gebruiksvriendelijker, maar ook gemakkelijker en beter te beheren.

We blijven dus wel verder werken met het principe van de aanmeldingen voor de verschillende groepen:

 • jongeren groep 1 (vanaf 6 tot 9 jaar) : training op zaterdag van 9u30 tot 10u45 (maximaal 15 deelnemers) > nieuwkomers via info@tasseikan.be
 • jongeren groep 2/3 (vanaf 9) : training op donderdag van 18u00 tot 19u30 (maximaal 15 deelnemers) & zaterdag van 9u30 tot 10u45 (maximaal 15 deelnemers) > nieuwkomers via info@tasseikan.be
 • volwassenen : training op maandag en woensdag van 20u00 tot 21u30 (telkens maximaal 15 deelnemers) & zaterdag van 11u00 tot 12u30 (maximaal 30 deelnemers) > nieuwkomers via info@tasseikan.be

Belangrijk:

 • Graag vermelden we nog even dat deze aanwezigheidslijst één van de opgelegde maatregelen is m.b.t. covid-19. Het is daarom uiterst belangrijk dat deze lijst correct wordt ingevuld.
 • Kan je uitzonderlijk en onverwacht toch niet naar de training komen: gelieve je dan zelf onmiddellijk uit te schrijven. Indien dit last minute is, gelieve het dan ook te vermelden in de whatsapp groep, zo kan er misschien nog een andere Tasseikanner jouw plaats innemen.
 • Inschrijven kan je daarentegen quasi last minute op voorwaarde dat het maximaal aantal deelnemers niet wordt overschreden. Dit laatste wordt ons immers opgelegd i.f.v. de beschikbare ruimte (zie hierboven).

CLUBACTIVITEITEN

Sommige voorziene activiteiten werden gezien de huidige omstandigheden opgeschort en uitgesteld. Andere activiteiten gaan gewoon door, weliswaar rekening houdende met de maatregelen die ons wegens covid-19 worden opgelegd.

Hierbij een kort overzicht:

clubactviteiten

 • ouderoverleg : het voorziene overleg met de ouders werd opgeschort en uitgesteld tot dinsdag 27/10
 • vriendjesdag : onze jongeren vriendjesdag werd opgeschort en uitgesteld tot zaterdag 31/10
 • Halloweentraining :

Zelfs covid-19 kan alle Halloween-griezels niet in toom houden. Op zaterdag 31/10 organiseren we daarom opnieuw een echte Halloween-training, zowel voor de jongeren als voor de volwassenen. En uiteraard mogen jullie verkleed naar de training komen.

andere activiteiten

Op de verschillende niveaus binnen onze JKA-organisatie werd beslist welke activiteiten:

 • ofwel geannuleerd werden
 • ofwel georganiseerd worden, al dan niet in een aangepast vorm

Zowel op provinciaal als op nationaal vlak tracht onze organisatie de instructie trainingen – telkens met respect voor de opgelegde maatregelen – verder te zetten. Een aanrader en een must voor de gekleurde gordels!

Voor info omtrent als deze activiteiten, kan je gemakkelijk terecht bij de agenda van JKA Vlaanderen waarin alle JKA activiteiten werden opgenomen.

CLUBBIJDRAG / LIDMAATSCHAP

Langs deze weg een kleine reminder voor de oudgedienden die hun clubbijdrage nog niet betaald zouden hebben. Opgelet: want zonder verlenging van de vergunning is men niet meer verzekerd in geval van ongeval. Dus: beter voorkomen dan genezen, niet?

Nog even in de rand vermelden:

 • als jullie een formulier van de mutualiteit afgeven, dan kunnen jullie een deeltje van jullie clubbijdrage recupereren
 • als jullie als Tasseikanner zelf een nieuw lid weten aan te brengen, dan hebben we voor jou nog een leuke verrassing in petto

CLUB BOETIEK

Onze club boetiek omvat veel meer dan de karate-gi die we via de club als dienstverlening aanbieden aan onze clubleden.

We beschikken nog over een gans Tasseikan-arsenaal:

 • witte t-shirts : met achteraan een verwijzing naar onze zomertrainingen & ons clublogo met kanji vooraan op de linkerborst – verkrijgbare maten = M, L, XL – kostprijs 15 euro
 • zwarte t-shirts : met een losgebroken oranje shotokan tijger op de rug & ons clublogo  met kanji vooraan op de linkerborst – verkrijgbare maten = S, M, L, XL – kostprijs 20 euro
 • grijze hoodies : met kap & rits en met ons clublogo achteraan in het groot & ons clublogo  met kanji vooraan op de linkerborst – verkrijgbare maten = S, M, L, XL – kostprijs 50 euro

Interesse? Geef je naam en bestelling door via info@tasseikan.be.

Daarnaast zullen we binnenkort over 2 nieuwe gadgets beschikken. Welke? Dat houden we even lekker geheim 😊

THE END

Voilà, voldoende geschreven en nu op naar de volgende training om ons eens goed contactloos uit te leven! “HAJIME!”

Keep training, but keep it safe!

Tasseikan nIeuwsbrief september 2020

Het Team Tasseikan heeft zich georganiseerd om de opstart van het nieuwe sportieve seizoen in goede & veilige banen te leiden.

Zaterdag 29 augustus laden we thuis de batterijen nog eens goed op (er is uitzonderlijk geen zaal beschikbaar) en op maandag 31 augustus 2020 geven we het officiële startschot 👊🏿

TIJDSTIPPPEN & LOCATIES

We lijsten nog even op wie, waar & wanneer traint dit seizoen:

Clubtrainingen Tasseikan-jongeren:

 • groep 1 (van 6 tot 9 jaar): *** aangekondigde wijziging ***
 • zaterdag van 9u30 tot 10u45 – sportzaal GO! Atheneum Erasmus De Pinte
 • groep 2 (van 9 tot 12 jaar):
 • donderdag van 18u00 tot 19u30 – spiegelzaal – 1° verdieping – Gemeentelijk Sport & Ontmoetingscentrum O.C.P.
 • zaterdag van 9u30 tot 10u45 – sportzaal GO! Atheneum Erasmus De Pinte
 • groep 3 (van 13 tot 15 jaar):
 • donderdag van 18u00 tot 19u30 – spiegelzaal – 1° verdieping – Gemeentelijk Sport & Ontmoetingscentrum O.C.P.
 • zaterdag van 9u30 tot 10u45 – sportzaal GO! Atheneum Erasmus De Pinte
 • mogelijkheid om mee te trainen met volwassenen op regelmatige basis

Clubtrainingen Tasseikan-volwassenen:

 • maandag van 20u00 tot 21u30 – spiegelzaal – 1° verdieping – Gemeentelijk Sport & Ontmoetingscentrum O.C.P.
 • woensdag van 20u00 tot 21u30 – spiegelzaal – 1° verdieping – Gemeentelijk Sport & Ontmoetingscentrum O.C.P.
 • zaterdag van 11u00 tot 12u30 – sportzaal GO! Atheneum Erasmus De Pinte

RANDVOORWAARDEN

De gezondheid en het welzijn van iedereen primeert op onze karate-beleving. Daarom zijn er een aantal regels vooropgesteld die iedereen dient te respecteren. Ze zullen er immers voor zorgen dat we elkaar beschermen en dat we in deze vreemde tijden toch ons karate kunnen blijven beoefenen in groep!

algemeen:

 • iedereen draagt een mondmasker tot het moment dat men zich in het toegekende trainingskot bevindt en doet dit ook terug aan vanaf men het trainingskot verlaat
 • iedereen respecteert de tussenafstand van 1.50 m
 • iedereen ontsmet de handen bij het betreden van de dojo
 • volg de richtlijnen van het sportcentrum & de zaalwachter

specifiek:

 • de trainingen gaan door binnen op de vertrouwde locaties
 • de trainingen gaan vanaf heden terug door met karate-gi
 • de beschikbaarheid van de kleedkamers en het gebruik van de douches is heden jammer genoeg nog niet bevestigd > we komen dus kant & klaar toe 
 • het vooraf aanmelden van deelname aan de training blijft een verplichting voor elke deelnemer, nog steeds via doodle (zie verder)
 • voor de spiegelzaal in het OCP zal het aantal telkens beperkt worden tot maximaal 16 deelnemers
 • voor het Erasmus zal het aantal telkens beperkt worden tot maximaal 24 deelnemers

Graag melden we dat we voorlopig contactloos blijven trainen. Mochten de versoepelingen binnen de vechtsporten dit binnenkort toch toelaten, dan zullen wij dit met het lesgeversteam eerst evalueren en vervolgens jullie hiervan vooraf op de hoogte brengen.  

Mochten jullie na deelname aan een training plots toch ziektesymptomen vertonen en positief testen op Covid-19, dan verzoeken we jullie om dit onmiddellijk door te geven via info@tasseikan.be.

We hopen dat iedereen begrijpt dat dit uiterst belangrijk is m.b.t. het algemeen welzijn van iedereen.

AANMELDINGEN

Heb je jezelf ingeschreven voor een clubtraining via doodle, maar je kan plots uitzonderlijk toch niet komen: vergeet jezelf dan niet terug uit te schrijven.

Dit is erg belangrijk i.f.v. de aanwezigheidslijsten die we als clubmoeten kunnen voorleggen indien iemand positief zou testen op covid-19.

En op deze manier komt er een erg gegeerd plaatsje vrij voor een andere Tasseikanner.

Opgelet: zaterdag 29 augustus is er géén clubtraining waardoor je deze datum ook niet zal terugvinden in de doodle om aan te melden.

Tasseikan-jongeren:

 • groep 1 (van 6 tot 9 jaar): voor de clubtraining op zaterdagkan je aanmelden via deze doodle
 • groep 2 (van 9 tot 12 jaar): voor de clubtrainingen op zaterdag & donderdag kan je aanmelden via deze doodle
 • groep 3 (van 13 tot 15 jaar): voor de clubtrainingen op zaterdag & donderdag kan je aanmelden via deze doodle

Eens deelnemen aan een training van de volwassenen? Schrijf je dan in via de doodle van de volwassenen (zie verder).

Tasseikan-volwassenen:

Voor alle trainingen (zaterdag, maandag & woensdag) kan je hier terecht voor de doodle van de volwassenen.

ACTIVITEITEN

clubactiviteiten:

Jaarlijks organiseert Sport.Vlaanderen in september de maand van de sportclub, om jongeren te motiveren om te sporten in clubverband. Sport.Vlaanderen heeft onlangs echter beslist om deze activiteit te annuleren.

Niettemin organiseert Tasseikan het volgende voor de Tasseikan-kids:

 • zaterdag 26 september van 9u30 tot 10u45: een echte Tasseikan vriendjesdag waarbij elke jongere 1 of 2 vriendjes mag uitnodigen om eens deel te nemen aan een training
 • dinsdag 29 september van 19u30 tot 21u00: overlegmoment met alle ouders, waarbij we het vernieuwde jeugdbeleid willen toelichten en de betrokkenheid van de ouders met onze club een boost willen geven

andere activiteiten:

Op de verschillende niveaus binnen onze JKA-organisatie werd beslist welke activiteiten:

 • ofwel geannuleerd werden
 • ofwel georganiseerd worden, al dan niet in een aangepast vorm

Voor info activiteiten:

 • JKA Belgium & JKA Vlaanderen > alle info kan je hier terugvinden
 • JKA Oost-Vlaanderen > alle info kan je hier terugvinden

LIDMAATSCHAP

Met betrekking tot het lidmaatschap zullen jullie een afzonderlijk mailbericht ontvangen. We schakelen immers over naar een jaarlijkse bijdrage die veel voordelen biedt en die bovendien voordeliger is voor iedereen.

Wees vooral niet ongerust: jullie zullen genoeg redenen hebben om veel naar de trainingen te komen 😊

Jullie aanwezigheden tijdens zullen uiteraard afzonderlijk en per training bijgehouden worden, maar jullie hoeven hiervoor dus niet langer een trainingskaartje af te geven.

TOT SLOT

Bij de aanvang van het nieuwe sportieve seizoen willen we graag de orde & discipline die we terugvinden in de gedragsregels van onze dojokun terug in de spotlights plaatsen.

Vanaf maandag 31augustus 2020 nemen we de draad terug met het opzeggen van de dojokun voor het afgroeten op het einde van de training. Wil je de dojokun nog even opfrissen? Je kan hem hier terugvinden.

We hopen dat de karate-kriebels in grote getalen bij iedereen aanwezig zijn en dat we jullie allen massaal mogen verwelkomen in jullie vooraf gereserveerd Tasseikan-trainingskot!

Keep training, but keep it safe!

Tasseikan activiteitenkalender – update

Noteer alle activiteiten alvast in jouw persoonlijke agenda

Onze online agenda werd heden aangepast t.e.m. eind december 2020.

Onze agenda / activiteiten kalender omvat:

 • alle clubtrainingen specifiek per groep
 • alle andere clubactiviteiten
 • alle provinciale, landelijke en nationale activiteiten

Er werd duidelijk aangeduid wanneer er:

 • géén clubtrainingen zijn
 • activiteiten geannuleerd zijn (status 24 augustus 2020)

Opgelet:

 1. i.f.v. de COVID-maatregelen kunnen bepaalde activiteiten alsnog op een later tijdstip geannuleerd worden of onder een andere vorm (bv. andere tijdstippen & meerdere groepen) georganiseerd worden.
 2. van zodra er wijzigingen bevestigd worden, zal onze online agenda ook aangepast worden

JKA Oost-Vlaanderen > berichtgeving m.b.t. opstart nieuw seizoen

In navolging van JKA Belgium & JKA Vlaanderen, heeft ook JKA Oost-Vlaanderen zijn beslissingen publiek kenbaar gemaakt.

We hadden ons allen vol enthousiasme voorgenomen om het nieuwe sportieve seizoen al knallend uit de startblokken te laten schieten. De realiteit omtrent covid-19 heeft deze ambitie de voorbije dagen echter razendsnel ingehaald.

Een normale opstart van het nieuwe sportieve seizoen is niet langer denkbaar. Het is zelfs eerder de vraag in welke mate we nog een normaal seizoen zullen kennen.

Net als iedereen binnen onze JKA-familie bloedt ons hart omdat het trainingsgebeuren aan flarden wordt getrokken. Het is hartverscheurend om sommige drastische beslissingen te nemen, maar de gezondheid en het welzijn van elk van onze leden gaat voor alles.

Naast de communicatie op nationaal (bv. nationale trainingen) en landelijk (bv. Vlaams JKA kampioenschap) niveau, zijn er ook nog een aantal activiteiten die onder de vleugels van de provinciale verantwoordelijkheid vallen.

Na overleg met de diverse verantwoordelijken ter zake, wensen we graag toelichting te geven over volgende activiteiten:

 • de provinciale competitietrainingen van 3 en 24 september 2020 worden geannuleerd
 • de 4 jeugdoefenwedstrijden die in het najaar voorzien waren (10 & 24 oktober en 21 & 28 november), worden allen geannuleerd

In navolging van de nationale trainingen is er de intentie om de instructie ook op provinciaal vlak (cfr. provinciale training van 17 september 2020) trachten verder te zetten, tenzij de maatregelen nog verder verstrengd zouden worden. Wat betreft de praktische organisatie hiervan, zullen wij jullie in een volgende communicatie op de hoogte brengen.

Binnen onze JKA-familie trachten we de toestand nauwlettend in de gaten te houden. We hopen dat we zo snel als mogelijk terug kunnen keren naar een normale toestand, waarbij we ons karate opnieuw volledig zorgeloos kunnen beoefenen. Heden leveren we echter een gevecht tegen een onzichtbare tegenstander, wat een uitputtende slijtageslag dreigt te worden. Maar met het nodige doorzettingsvermogen – welke eigen is aan een karateka – zullen we samen dit gevecht overwinnen.

Laat vooral de moed niet zakken in deze bizarre tijden. Na regen komt altijd zonneschijn!

Alvast veel succes met de opstart van het nieuwe sportieve seizoen!

JKA Belgium & JKA Vlaanderen > berichtgeving m.b.t. opstart nieuw seizoen

Met het oog op het nieuwe sportieve seizoen dat weldra opstart, werd zowel op nationaal als landelijk niveau bekeken welke activiteiten al dan niet kunnen doorgaan in de nasleep van Covid-19.

Sommige activiteiten werden geannuleerd (bv. competitie gebeuren), terwijl andere activiteiten in een aangepaste vorm doorgaan. Hou de activiteiten-kalender op JKA Vlaanderen daarom goed in de gaten.

Klik hier om de volledige berichtgeving te lezen en alles te weten te komen over:

 • nationale activiteiten
 • provinciale activiteiten (> afzonderlijk bericht per provincie)
 • wedstrijden 2020
 • diverse

Op maandelijkse basis of sneller indien noodzakelijk, zal een nieuwe evaluatie gemaakt worden.