Wat vooraf ging

sportieve seizoen 2004-2005:

  • het idee om met een eigen club te beginnen sluimert voor het eerst in het gezamenlijke gedachtegoed van Andy & Lena
  • er werd toestemming gevraagd aan de toenmalige clubleiding van Tekukan Gent, omdat:
 • Andy lid was van deze club sinds hij in 1985 als 12-jarige knaap met karate begon, en ook lesgever van deze clubs sinds 1989 toen hij er begon met te assisteren tijdens de trainingen voor jongeren o.l.v. J. Troch Sensei
 • Lena lid was van deze club vanaf het ogenblik dat ze in 2000 in België strandde als zwarte gordel
  • de organisatiestructuur voor de nieuwe club begint vorm te krijgen
  • de speurtocht naar een geschikte locatie als thuisbasis van de nieuwe club begint en uiteindelijk worden de gesprekken porsitief afgerond met de Sportdient van De Pinte

sportieve seizoen 2005-2006:

 • de nieuwe club heeft door de spontane hulp van K. Sawada Sensei een toepasselijke naam gekregen, namelijk: “Tasseikan, de club waar men met het nodige doorzettingsvermogen een (persoonlijk) (vooropgesteld) doel tracht te bereiken.”
 • een clublogo wordt gemaakt, gelijktijdig met de keuze van de clubkata, omdat deze hand in hand blijken te gaan en ten behoeve van de opmaak van flyers, affiche en website ter bekendmaking van de club bij het grote publiek in de onmiddellijke omgeving van De Pinte
 • alle documenten worden in gereedheid gebracht om een gelijknamige v.z.w. op te richten, met de naam Tasseikan v.z.w. ter ondersteuning van de club in zijn werking
 • in november 2005 wordt de officiële aanvraag ingediend bij de Vlaamse Karate Federatie v.z.w.
 • in december 2005 wordt de club Tasseikan officieel erkend door de Vlaamse Karate Federatie v.z.w. en ontvangt het clubnummer 4074
 • medewerking aan het “Omnisport Kerstkamp 2005” (cfr. combinatie van dans, karate en omnisport) georganiseerd door de Sportdienst De Pinte