Wintertraining De Pinte > zaterdag 10 februari 2018 > verslaggeving

Op zaterdag 10 februari 2018 ging onze seizoensgebonden Wintertraining De Pinte door o.l.v. R. PELEMAN Sensei & J. TROCH Sensei.

De clubleiding had vooreerst beter moeten weten door deze training niet te organiseren op een weekend dat verbonden is aan een schoolvakantie. Veel potentiële deelnemers stonden immers in de file onderweg naar hun skibestemming of stonden reeds op de skilatten. Maar dit actiepunt naar de toekomstige activiteiten toe even ter zijde, hadden de afwezigen zeker en vast ongelijk.

Want J. TROCH Sensei wist de jongeren te verrassen door een perfecte K3 presentatie. Neen, geen productie van studio 100 doch wel een ‘standaard’ kihon, kumite & kata. De jongeren kregen diverse technieken, combinaties en verplaatsingen op maat aangeboden. Ze hadden het niet steeds gemakkelijk, maar dat hoeft ook niet. Alleen op deze manier kan men de standaard naar een hoger niveau brengen.

  

R. PELEMAN Sensei kwam daarentegen op de proppen met zijn versie van de 5 geboden. Deelnemers waren vooraf duidelijk gebriefd dat de beentjes het best werden ingesmeerd alvorens de dojo te betreden. En zo geschiedde ook. Na de opwarming werden we onmiddellijk quasi gevierendeeld onder het mom van stretching. Het was duidelijk dat er geen overdaad aan lenigheid present tekende onder de deelnemers. Laten we dit dan ook noteren als toekomstig actiepunt.

Maar, het stretchen had zijn doel niet gemist, want tijdens de daaropvolgende combinaties moesten de beentjes zonder ophouden in actie komen. De eerste combinaties waren het enkel en alleen de beentjes die in actie kwamen, maar al snel werd er over gegaan tot de zogenaamde 5 geboden. Dit zijn de 5 basiscombinaties uit het examenprogramma voor 1° kyu & 1° dan. Bij de gekleurde gordels mogen deze combinaties dan ook als gekend beschouwd worden.

Deze combinaties omvatten immers zowat alles wat een karateka zich dient eigen te maken: de overgang tussen arm- & beentechnieken, de overgang tussen verschillende standen &verplaatsingen, afweer & tegenaanval, het gebruik van het volledig lichaam, polsrotatie & hikite, de baan van de technieken, bekkenrotatie, kime, souplesse, spierbeheersing, …

  

Maar R. PELEMAN Sensei vond dit alles nog niet voldoende. Nadat alle 5 de combinaties in basisvorm de revue gepasseerd waren, begon hij te experimenteren met het toepassen met partner. Dit leek plots al iets moeilijker dan verwacht. De opstelling was niet alleen één op één, maar ook een opstelling per 4 met één centrale verdediger en 3 aanvallers links, voor en rechts opgesteld. Nadien kwam hij nog op de proppen met een gohon kumite, waarbij de 5 combinaties opeenvolgend werden uitgevoerd. Nog verder gevolgd door een kihon ippon kumite, waarbij de verdediger deze 5 basiscombinaties moest gebruiken om zich uit de slag te trekken bij de 5 standaard aanvallen …

Als afsluiter passeerden de eerste 4 Heian kata de revue. Een eerste keer rustig uitgevoerd op tel, vervolgens dynamischer en meer gekumitaliseerd om uiteindelijk af te ronden met een uitvoering zonder tel en volgens eigen kunnen. Afsluiter van dienst was de stretching, waarmede de cirkel rond was en de training kon herbeginnen!

We beseffen allemaal te weinig dat lesgevers zoals een R. PELEMAN Sensei ons het karate (dat we allemaal wel kennen) presenteren op een andere manier. Maar hun manier van lesgeven laat jou het karate beleven in zijn pure vorm (ontdaan van al zijn overbodige franjes). Back to basic! 

Binnenkort volgt een kleine fotoreportage!