Woensdag 20 juni 2018 > Tasseikan’s social time management

Naar goede maandelijkse gewoonte zoeken we één keer per maand een geweldig excuus om iets later naar het thuisfront terug te keren. Dit doen we door na de training onze dorst even te gaan lessen, terwijl we verder even de tijd nemen om even te werken aan het aspect van de sociale verbroedering & verzustering.

Kortom: een gezellig samen zijn na de training … Tasseikan’s social time management !