Zomertrainingen De Pinte > 5° training – dinsdag 17 juli 2018 – terugblik

Op dinsdag 17 juli 2018 wist nieuwkomer E. Naessens Sensei al snel de harten van alle aanwezige zomertrainers te veroveren. Ze beloofde eerder rustig van wal te steken om dan bij een volgende training alle registers open te trekken …

Het mag gezegd worden dat E. Naessens Sensei haar mannetjes wist te staan tijdens haar eerste aantreden tijdens de Zomertrainingen De Pinte. Ze had het haarzelf bovendien ook niet gemakkelijk gemaakt door de kata Jion als zijnde rode draad doorheen haar training te nemen.

Na een opwarming (inclusief core stability & bovenbeentjes) begonnen we aan een kihon met slechts (?!) een 2-tal combinaties, bestaande uit meerdere technieken en verplaatsingen naar voren en naar achteren. Dynamische uitvoering van techniek & verplaatsing voor een perfecte te ashi dochi, in combinatie met het bekken mae of hamni, de kracht & dynamiek die kan gecreëerd worden vanuit het achterste been en een hikite die altijd op vinkenslag ligt.

    

Vervolgens werd de kata Jion zelf meermaals uitgevoerd. Telkens opnieuw met een werk- en aandachtspunt om volgende ronde mee te nemen. Elke keer werd er ook een stukje van de kata doorgenomen, net om het nieuwe werk- en aandachtspunt even in de kijker te zetten. Maar net hierdoor was elke volgende kata-ronde terug een uitdaging.

Als afsluiter volgde de oefeningen met partner, waarbij E. Naessens Sensei de voorkeur gaf aan een standaard bunkai. Hoewel het standaard dan eerder sloeg op de uitleg / toepassing van de techniek, dan op de uit te voeren oefening zelf. Want dit laatste gebeurde eerder volgens het principe van one-to-one: de ene partner doet een techniek / combinatie uit de kata, vervolgens de andere. Zo ontstond er een leuke wisselwerking tussen beide partners.

   

Het warme weer is misschien een ‘dooddoener’, want er was geen grote meute karateka aanwezig. Maar al diegene die deze zomertraining links lieten liggen, hebben zeker en vast een mooie training gemist. Gelukkig krijgen jullie allen een herkansing, want E. Naessens Sensei komt nog eens terug voor een complete 2° ronde!

Voor het volledige fotoalbum van deze zomertraining kan je hier terecht.