Clubfilosofie

Elke karateclub traint en organiseert zich op een specifieke manier. Karate is immers een zeer veelzijdige sport met sterke ethische principes en kan dus op verschillende manieren worden benaderd. Hoe karate in een bepaalde club wordt ingevuld, hangt vaak samen met de manier waarop het wordt beleefd door de lesgever(s). In sommige clubs wordt de nadruk gelegd op ofwel kumite ofwel kata, of competitie in het algemeen. In Tasseikan wordt steeds de nadruk gelegd op het zich eerst bekwamen in de basisvaardigheden, vooraleer men de meer gevorderde vaardigheden aanvat.


De drie pijlers van karate: kihon (basistechnieken), kata (stijloefening) en kumite (gevecht), zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden. Kihon is de Japanse term voor basis, de fundamenten. Ook in karate hebben we immers eerst goede fundamenten nodig, vooraleer we kunnen verder bouwen. Tasseikan stelt daarom jaarlijks een volwaardig trainingsschema op, waarbij voldoende en evenredige aandacht gaat naar deze drie basiselementen van karate. Deze ‘Back to basics’ gedachte vormt de rode draad doorheen gans de werking van Tasseikan, waarbij eerst de basis wordt aangeleerd, om hierop verder te kunnen bouwen.


Op deze manier is de ‘Back to basics’ gedachte uitgegroeid tot het motto van onze club.