Karate

Karate is een Japanse vechtkunst, die zowel fysieke als mentale paraatheid vergt. Het moderne karate is een vrij jonge sport en kent zijn roots in de eeuwenoude Chinese vechtkunsten.

Het fysieke aspect van karate is zeer veelzijdig en omvat zowat alle elementen van algemene fitheid, zoals uithouding, kracht, snelheid, coördinatie, lenigheid en explosiviteit. Een vechtkunst beoefenen vereist een beheersing van de technieken. Dit vergt een mentale paraatheid, die voortvloeit uit een strenge gedragscode.

Tasseikan beoefent traditionele karate, waar de nadruk wordt gelegd op de martiale beleving. We beschouwen karate als een levenslange beoefening, een weg die men aflegt (karate-do). Daartegenover staat karate die eerder als sport wordt beleefd, waar de nadruk ligt op het atletische en competitieve aspect.

Er zijn verschillende karate stijlen, met elk hun specifieke kenmerken. In Tasseikan beoefenen we de Shotokan stijl, gekenmerkt door grote, krachtige technieken en sterke, stabiele standen. Binnen de Shotokan stijl behoren we tot de JKA (Japan Karate Association) school, die een sterke traditie kent.

Hoe gaat het er in de praktijk aan toe?

Tijdens een training worden de drie basiselementen van karate beoefend, zijnde kihon, kata en kumite. Kihon omvat het aanleren en aanscherpen van het uitgebreide arsenaal aan technieken. Kata of stijlgevecht omvat een vastgelegde combinatie van technieken, die een schijngevecht uitbeelden. Er worden 27 kata’s aangeleerd, met opklimmende moeilijkheidsgraad. Kumite omvat partneroefeningen, waarbij een gevechtssituatie wordt benaderd.

Het mentale aspect van JKA-karate wordt samengevat in de Dojokun, die de 5 basiswaarden beschrijft: nederigheid (zelfkennis), eerlijkheid, moed (inzet), hoffelijkheid (etiquette), zelfcontrole.

Wie meer wil lezen over de geschiedenis en de kenmerken van karate kan hier klikken.

Is karate iets voor jou?

Karate is een zeer veelzijdige sport, die iedereen kan beleven volgens eigen mogelijkheden en doelstellingen. Het kan ook veel meer dan een sport worden, met de waarden die we als karateka proberen na te streven.

Bij Tasseikan gaan we graag de uitdaging aan om iedereen op een respectvolle en persoonlijke manier te begeleiden op zijn/haar karate-traject. De lesgevers beschikken over ruime ervaring in zowat alle aspecten van het karate gebeuren, en blijven zelf ook actief om hun kennis en kunde verder te verruimen.

Heb je zin om te proeven van wat karate allemaal te bieden heeft, lees dan hier verder.