Alle berichten van Andy Willaert

Tasseikan bijzondere post

Op zondag 29 november voerde Team Tasseikan een logistieke krachttoer uit.

Er werden 2 teams op pad gestuurd om elke Tasseikanner te verrassen met:

 • ofwel een envelop in de brievenbus bij de volwassenen
 • ofwel een envelop en een versnapering vanwege De Sint aan de deur bij de jongeren

De inhoud van de envelop was afgestemd op de eindbestemmeling: een nieuwe vergunning, een infoboekje & rood boekje, … en een nieuwe Tasseikan-balpen.

Tasseikan-jongeren
Tasseikan-volwassenen

Bij de volwassenen zat er nog ook een uitnodiging bij voor een speciale Tasseikan@home online training op woensdag 16 december. Bij de jongeren zaten er dan weer gekleurde streepjes of gordel in voor diegene die onlangs (tussen)examen hadden gedaan.

Team Tasseikan hoopt dat dit alles een brede glimlach tevoorschijn heeft getoverd bij haar clubleden en dat dit de motivatie verder aanwakkert om de sprint aan online trainingen in te zetten richting Kerstvakantie!

online clubexamen – resultaten

De voorbije maanden is ons dagelijks leven ingrijpend veranderd op diverse fronten.

Wat vroeger eerder onmogelijk of ondenkbaar leek, is dikwijls reeds realiteit geworden. En als een meesterlijke kameleon trachten we ons allen aan te passen aan elke situatie die zich voordoet.

Zo verloopt het ook met het karate. Waar het vroeger quasi uitsluitend in groepsverband werd beoefenend binnen onze dojo, leven we ons momenteel volledig uit voor het oog van de camera die ergens veilig opgesteld staat op het thuisfront.

Ondertussen hebben we ook onze digitale karate beleving nog verder uitgebreid van het deelnemen aan een training naar een (tussen)examen. Onze Tasseikan-kids – zowel groep 1 als groep 2 en zowel de oudgedienden als de nieuwkomers – hebben zich de voorbije weken / maanden met een bijzonder groot enthousiasme, inzet en vol overgave gesmeten tijdens onze Tasseikan@home onlinetrainingen.

Het clubexamen was uiteraard al geprikt in onze clubagenda tijdens de non-covid periode. Voor het welzijn van onze Tasseikan-kids, vonden we het belangrijk om dit examen echter niet nog eens uit te stellen. We hebben dus ook hiervoor onze traditionele horizon verder verruimd. Met als gevolg dat: we op zaterdag 21 november onze allereerste online (tussen)examen hielden.

Onze Tasseikan-kids hebben zich ten volle gesmeten tijdens de karate K3: Kihon – Kumite – Kata.

Hierbij de behaalde resultaten (i.f.v. leeftijd, vordering, … & volgens het intern systeem van (tussen)graden):

 • Groep 1 (6 t.e.m. 8 jaar):
  • behaalden allen onmiddellijk de 1° gele + de 1° groene streep: Euan, Lewis, Mohammad, Noah & Yme
 • Groep 2 (vanaf 9 t.e.m. 12 jaar):
  • 1°  gevorderde = 1° groene streep: Alexander & Kasper
  • gevorderde = 1° groene + 1° rode streep: Charles
  • kandidaat = 2° groene + 2° rode streep: Briek
  • 8° kyu = gele gordel: Pieter-Jan
  • 7° kyu = oranje gordel: Maxim
 • Groep 3 (vanaf 13 jaar):
  • gevorderde = 1° rode streep: Laurens

Een dikke proficiat aan iedereen! Laat deze welverdiende beloning een ferme aanmoediging betekenen voor de komende weken / maanden.

Tot de volgende Tasseikan@home onlinetraining 😊

Oss

Clubexamen jongeren – zaterdag 21 november 2020

Op zaterdag 21 november 2020 staat er nog steeds een clubexamen genoteerd in onze agenda.

examen – algemeen

Tijdens het verloop van een normaal sportief seizoen, voorzien we steeds een 3-tal officiële examens binnen onze clubgrenzen.

Zo’n examen omvat zowel de officiële kyu-graden voor de volwassenen als de officieuze tussengraden voor de jongeren.

 • Jongeren (dus ook onze Tasseikan-kids) zijn competitief ingesteld. Ze vergelijken zichzelf niet alleen graag met hun leeftijdsgenoten, ook persoonlijke groei vinden ze belangrijk. De vooruitgang die ze maken door het beoefenen van karate door hun voortdurende inzet tijdens de trainingen (en eventueel wedstrijden), zien ze dan ook graag op de een of andere manier beloond.
 • De persoonlijke vooruitgang van een karateka wordt beoordeeld tijdens een (tussen)examen. Hiervoor werd een volledig gradensysteem uitgewerkt, met enerzijds kyu-graden & dan-graden en anderzijds tussengraden.
 • Voor jongeren wordt een aangepast gradensysteem gehanteerd, waarbij tussen de opeenvolgende officiële kyu-graden nog enkele officieuze tussengraden werden toegevoegd. Op deze manier werden de lange wachttijden tussen 2 opeenvolgende officiële kyu-graden doorbroken.
 • Daarom heeft JKA Belgium het volgende referentie-model ontwikkeld, hierbij niet alleen rekening houdende met de technische vooruitgang, maar ook met de vereiste vooruitgang op fysisch en mentaal vlak. Zo wordt vermeden dat een karateka op een te jonge leeftijd een te hoge graad zouden behalen.

clubexamen – jongeren

Tasseikan heeft het referentie-model van JKA Belgium nog verder verfijnd, als zijnde proefproject binnen JKA-Vlaanderen :

 • jongeren hoeven vanaf hun 16 jaar geen tussengraden meer af te leggen en behalen onmiddellijk officiële kyu-graden )
 • jongeren van 13 tot en met 15 jaar hoeven telkens één tussengraad af te leggen (cfr. rode strepen)
 • jongeren van 8 tot en met 12 jaar hoeven meer tussengraden af te leggen (cfr. rode & groene strepen)
 • jongeren jonger dan 8 jaar hoeven telkens per item (kihon, kumite, kata) een bijkomende tussengraad af te leggen (cfr. rode, groene en gele strepen)

Los van dit formele gebeuren willen we hierbij benadrukken dat elke jongere individueel wordt opgevolgd door zijn lesgever en geëvalueerd wordt door de clubexaminator!

Bij dit alles mag men het belangrijkste ook nooit uit het oog verliezen, namelijk dat de jongeren plezier beleven aan het beoefenen van karate, zich goed in hun vel voelen en gemotiveerd blijven.

Deze tussengraden, alhoewel grotendeels door de federatie vastgelegd wat het aantal trainingen en wachttijden betreft, zijn een interne aangelegenheid en vallen dus volledig onder de verantwoordelijkheid van de technische clubleiding (clubexaminator).

clubexamen 21 november

Ten gevolge van covid-19 werden onze clubtrainingen eerder opgeschort, waardoor het clubexamen op de helling kwam te staan. Maar we willen onze jongeren die zich blijven inzetten tijdens de Tasseikan@home onlinetrainingen een hart onder de riem steken.

Daarom organiseren we een clubexamen online op zaterdag 21 november, voor die jongeren die deelnemen aan onze onlinetrainingen die aan dit clubexamen voorafgaan:

 • groep 1: zaterdag 14/11
 • groep 2: donderdag 12/11, zaterdag 14/11 en donderdag 19/12

Keep training @ home & keep safe!

Tasseikan@home – één hindernis (nog te nemen)

Sinds een 2-tal weken zijn we op vraag van diverse clubleden & ouders begonnen met onze Tasseikan@home online trainingen. Dit is geen evidentie, noch voor het lesgeversteam, noch voor jullie als deelnemers.

We zijn vertrouwd met trainingen fysiek ter plaatse in onze dojo / sportzaal. Hierdoor voelt het soms onwennig aan om plots onze eigen dojo te creëren op het thuisfront.

We zijn gewoon om in groepsverband te trainen waar we elkaar – onder het strenge blik van een lesgever – motiveren om het beste van ons zelf te geven. Thuis is die strenge blik van de lesgever toch verder verwijderd, net zoals onze lotgenoten.

We zijn het er over eens: het is allemaal anders ! Maar: het is bijzonder tof te zien dat we elk afzonderlijk maar uiteindelijk toch samen, enthousiast kunnen verder timmeren aan ons gezamenlijk karate-pad.

Heb je nog niet deelgenomen aan dit vrijblijvend aanbod van online trainingen … geef het alvast een kans !

Want:

 • Je bespaart momenteel tijd omdat je niet heen & weer moet rijden
 • Je hoeft je niet op te tuigen om naar de training te gaan
 • Je hebt alles bij de hand
 • Je blijft met een zekere regelmaat bewegen en karate beoefenen
 • Je blijft elkaar motiveren door in groep te trainen
 • Je blijft contact houden met jouw karate-genoten

Onze Tasseikan@home trainingen zijn slechts één hindernis verwijderd van jouw deelname 😊

Keep training (@home) & keep safe!

Tasseikan@home online trainingen – jongeren & volwassenen

Vanaf donderdag 29 oktober ging de deur van de Tasseikan dojo ook voor onze Tasseikan-kids noodgedwongen op slot. Waar we tijdens de eerste lockdown nog aan de slag gingen met een Tasseikan training challenge, kozen we deze keer voor het digitale pad met Tasseikan@home trainingen online.

We hadden reeds eerder geëxperimenteerd met het uitzenden van een training via facebook. Maar hier ontbrak elke interactie tussen de lesgever en de deelnemers. Daarom hielden we bij de volwassenen een tryout via Teams.

Deze online trainingen zijn zonder meer een uitdaging: zowel voor het lesgeversteam als voor de lesgevers. En als de verbinding zwak is, dan lijkt het alsof de deelnemers zich in verre oorden bevinden …

Op algemeen verzoek hebben we ook een poging ondernomen om deze online trainingen uit te proberen bij onze jongeren. Hun enthousiasme en hun inzet tijdens hun Halloween-tryout, deden ons besluiten om ook hier het digitale pad verder te bewandelen.

Keep training@home and stay safe!

Clubtrainingen – update 23/10/20

Clubtrainingen volwassenen

Gezien de snelheid waarmee het covid 19 virus zich aan het verspreiden is, vinden we het niet langer veilig en verantwoord om onze trainingen te laten doorgaan.

Hoe graag we ook trainen (én lesgeven), de veiligheid en gezondheid van ons allen is te belangrijk. Als karateka zijn we sportieve wezens, maar hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze overwegingen in acht genomen, hebben we besloten om de trainingen op te schorten, en dit met directe ingang: vanaf 24/10 tot 19/11. De eerstvolgende normale training zou dus op 21/11 plaatsvinden.

We volgen de situatie nauwgezet op en informeren jullie mochten er bijkomende beslissingen genomen worden in positieve of negatieve zin.

Om de karate honger toch wat te stillen, zouden we online trainingen organiseren. Voorstel is op maandag- en woensdagavond. We luisteren hierbij graag naar jullie mening, dus gelieve hierop een reactie te geven.

We rekenen op jullie begrip bij deze moeilijke beslissing. Samen geraken we erdoor, en eens we weer veilig kunnen trainen zullen we dit dubbel en dik doen!

CLUBTRAINING JONGEREN

Gezien de snelheid waarmee het covid 19 virus zich aan het verspreiden is, vinden we het niet langer veilig en verantwoord om onze trainingen voor de VOLWASSENEN te laten doorgaan.

Hoe graag we ook trainen (én lesgeven), de veiligheid en gezondheid van ons allen is te belangrijk. Als karateka zijn we sportieve wezens, maar hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze overwegingen in acht genomen, hebben we besloten om de VOLWASSENEN trainingen op te schorten, en dit met directe ingang.

De JONGEREN trainingen laten we voorlopig WEL doorgaan. Dit betekent dat de jongeren uit groep 3 die anders op zaterdag meetrainen met de volwassenen, kunnen aansluiten bij de jongeren van groep 2 (zaterdag 9u30 – 10u45).

We volgen de situatie nauwgezet op en informeren jullie mochten er bijkomende beslissingen genomen worden in positieve of negatieve zin.

We rekenen op jullie begrip bij deze moeilijke beslissing. Samen geraken we erdoor, en eens we weer veilig kunnen trainen zullen we dit dubbel en dik doen!

Oss!

Covid-19 update – 14 oktober 2020

Op datum van 12 oktober werden de coronamaatregelen voor indoorsporten aangescherpt (overgang naar code oranje). Wat betekent dit concreet voor onze clubtrainingen?

Algemeen:

 • respecteer een onderlinge afstand van minstens 1,50 m
 • de regels omtrent de mondmaskers en de handhygiëne binnen de sporthal blijven onverminderd van toepassing
 • de douches en kleedkamers mogen nog steeds niet gebruikt worden

Specifiek:

 • alleen tijdens het sporten mag het mondmasker uit (zorg voor een klein plastic-zakje om jouw mondmasker op te bergen)
 • onze trainingen verlopen nog steeds zonder contact
 • elkeen krijgt een ‘trainingsruimte’ ter beschikking waarbinnen hij/zij traint

Het vergt een enorme inspanning van ons allen om in de gegeven omstandigheden continu de opgelegde maatregelen te volgen. Maar het is alleen dankzij een goede opvolging van de maatregelen, dat we:

 • er in zullen slagen om deze onzichtbare tegenstander te verslaan
 • karate kunnen blijven beoefenen

Als karateka worden we veronderstel om voldoende discipline in huis te hebben om gedragregels (cfr. dojokun) te respecteren. Dit biedt ons een mooie gelegenheid om aan de buitenwereld te tonen dat we inderdaad over deze discipline beschikken!

Keep it safe!

Tasseikan nIeuwsbrief oktober 2020

De officiële start van het nieuwe seizoen ligt inmiddels enkele weken achter ons. We hebben onze clubtrainingen ondertussen vol enthousiasme hernomen, weliswaar in iets gewijzigde omstandigheden. Ideaal? Wellicht niet, maar zolang we kunnen trainen zijn we best tevreden.

Ons lesgeversteam is immers creatief genoeg om de trainingen boeiend genoeg te maken, ook zonder echt contact. En het mag gezegd worden dat ook jullie inzet en spirit tijdens de trainingen uitermate bemoedigend is !

We mochten ondertussen zowel bij de jongeren als bij de volwassenen wat vers bloed verwelkomen. Langs deze weg nogmaals: “Welkom!”.

Deze nieuwkomers beginnen zich bijzonder goed te integreren in het clubgebeuren en de oudgedienden zijn meer dan ooit gemotiveerd om hen op sleeptouw te nemen. Mooi om te zien en nog mooier om er deel van uit te maken.

RANDVOORWAARDEN COVID-19

De maatregelen die we toepassen binnen onze clubgrenzen, blijven tot nader order ongewijzigd:

 • ontsmetten van de handen voor het betreden van de dojo / sportcomplex
 • dragen van het mondmasker tot op de toegewezen stek (breng een klein plasticzakje mee om tijdens de training jouw mondmasker in te bewaren)
 • de aangeduide circulatie in het sportcomplex volgen
 • ontsmetten van de handen bij het verlaten van de dojo / sportcomplex

Binnen onze clubgrenzen blijven we nog steeds contactloos trainen, zowel bij de jongeren als bij de volwassenen.

Tot nader order het gebruik van de kleedkamers & douches:

 • niet beschikbaar in het OCP
 • gebruik wel toegelaten in het Erasmus

Mochten er ons ten gevolge van gewijzigde omstandigheden andere en/of bijkomende maatregelen opgelegd worden, dan zullen we jullie daar uiteraard afzonderlijk over informeren.

CLUBTRAININGEN – AANMELDINGEN

Vanaf oktober zullen de aanmeldingen / inschrijvingen voor alle clubtrainingen niet langer via doodle verlopen maar via cally. Het is niet alleen gebruiksvriendelijker, maar ook gemakkelijker en beter te beheren.

We blijven dus wel verder werken met het principe van de aanmeldingen voor de verschillende groepen:

 • jongeren groep 1 (vanaf 6 tot 9 jaar) : training op zaterdag van 9u30 tot 10u45 (maximaal 15 deelnemers) > nieuwkomers via info@tasseikan.be
 • jongeren groep 2/3 (vanaf 9) : training op donderdag van 18u00 tot 19u30 (maximaal 15 deelnemers) & zaterdag van 9u30 tot 10u45 (maximaal 15 deelnemers) > nieuwkomers via info@tasseikan.be
 • volwassenen : training op maandag en woensdag van 20u00 tot 21u30 (telkens maximaal 15 deelnemers) & zaterdag van 11u00 tot 12u30 (maximaal 30 deelnemers) > nieuwkomers via info@tasseikan.be

Belangrijk:

 • Graag vermelden we nog even dat deze aanwezigheidslijst één van de opgelegde maatregelen is m.b.t. covid-19. Het is daarom uiterst belangrijk dat deze lijst correct wordt ingevuld.
 • Kan je uitzonderlijk en onverwacht toch niet naar de training komen: gelieve je dan zelf onmiddellijk uit te schrijven. Indien dit last minute is, gelieve het dan ook te vermelden in de whatsapp groep, zo kan er misschien nog een andere Tasseikanner jouw plaats innemen.
 • Inschrijven kan je daarentegen quasi last minute op voorwaarde dat het maximaal aantal deelnemers niet wordt overschreden. Dit laatste wordt ons immers opgelegd i.f.v. de beschikbare ruimte (zie hierboven).

CLUBACTIVITEITEN

Sommige voorziene activiteiten werden gezien de huidige omstandigheden opgeschort en uitgesteld. Andere activiteiten gaan gewoon door, weliswaar rekening houdende met de maatregelen die ons wegens covid-19 worden opgelegd.

Hierbij een kort overzicht:

clubactviteiten

 • ouderoverleg : het voorziene overleg met de ouders werd opgeschort en uitgesteld tot dinsdag 27/10
 • vriendjesdag : onze jongeren vriendjesdag werd opgeschort en uitgesteld tot zaterdag 31/10
 • Halloweentraining :

Zelfs covid-19 kan alle Halloween-griezels niet in toom houden. Op zaterdag 31/10 organiseren we daarom opnieuw een echte Halloween-training, zowel voor de jongeren als voor de volwassenen. En uiteraard mogen jullie verkleed naar de training komen.

andere activiteiten

Op de verschillende niveaus binnen onze JKA-organisatie werd beslist welke activiteiten:

 • ofwel geannuleerd werden
 • ofwel georganiseerd worden, al dan niet in een aangepast vorm

Zowel op provinciaal als op nationaal vlak tracht onze organisatie de instructie trainingen – telkens met respect voor de opgelegde maatregelen – verder te zetten. Een aanrader en een must voor de gekleurde gordels!

Voor info omtrent als deze activiteiten, kan je gemakkelijk terecht bij de agenda van JKA Vlaanderen waarin alle JKA activiteiten werden opgenomen.

CLUBBIJDRAG / LIDMAATSCHAP

Langs deze weg een kleine reminder voor de oudgedienden die hun clubbijdrage nog niet betaald zouden hebben. Opgelet: want zonder verlenging van de vergunning is men niet meer verzekerd in geval van ongeval. Dus: beter voorkomen dan genezen, niet?

Nog even in de rand vermelden:

 • als jullie een formulier van de mutualiteit afgeven, dan kunnen jullie een deeltje van jullie clubbijdrage recupereren
 • als jullie als Tasseikanner zelf een nieuw lid weten aan te brengen, dan hebben we voor jou nog een leuke verrassing in petto

CLUB BOETIEK

Onze club boetiek omvat veel meer dan de karate-gi die we via de club als dienstverlening aanbieden aan onze clubleden.

We beschikken nog over een gans Tasseikan-arsenaal:

 • witte t-shirts : met achteraan een verwijzing naar onze zomertrainingen & ons clublogo met kanji vooraan op de linkerborst – verkrijgbare maten = M, L, XL – kostprijs 15 euro
 • zwarte t-shirts : met een losgebroken oranje shotokan tijger op de rug & ons clublogo  met kanji vooraan op de linkerborst – verkrijgbare maten = S, M, L, XL – kostprijs 20 euro
 • grijze hoodies : met kap & rits en met ons clublogo achteraan in het groot & ons clublogo  met kanji vooraan op de linkerborst – verkrijgbare maten = S, M, L, XL – kostprijs 50 euro

Interesse? Geef je naam en bestelling door via info@tasseikan.be.

Daarnaast zullen we binnenkort over 2 nieuwe gadgets beschikken. Welke? Dat houden we even lekker geheim 😊

THE END

Voilà, voldoende geschreven en nu op naar de volgende training om ons eens goed contactloos uit te leven! “HAJIME!”

Keep training, but keep it safe!