Clubexamen

Algemeen

Zo’n 3 maal per jaar organiseert Tasseikan een clubexamen.De data van dit clubexamen zijn terug te vinden in onze activiteiten-kalender / agenda.

Het gradensysteem bestaat uit:

De clubexaminator van Tasseikan bezit een examinator-diploma niveau A. Dit betekent dat hij binnen de clubgrenzen van Tasseikan examen mag afnemen t.e.m. de graad van eerste kyu.

Deelname

Om te kunnen deelnemen aan dit clubexamen, moet je als Tasseikanner voldoen aan enkele voorwaarden (grotendeels opgelegd door onze leerschool JKA Vlaanderen vzw):

 • men moet beschikken over een geldige vergunning bij de Vlaamse Karate Federatie vzw
 • men moet in orde zijn met zijn clubbijdrage bij Tasseikan
 • men moet beschikken over voldoende wachttijd tussen 2 opeenvolgende examens (deze is afhankelijk van de leeftijd en de huidige graad)
 • men moet beschikken over voldoende trainingen (deze is afhankelijk van de leeftijd en de huidige graad)
 • men moet beschikken over een uitnodiging van de hoofdlesgever van Tasseikan

Inschrijvingsprocedure

 • zolang het ledenbestand van de club het toelaat, zal de hoofdlesgever de clubleden een persoonlijke uitnodiging versturen tot deelname aan het clubexamen
 • deze persoonlijke uitnodiging houdt uiteraard rekening met de hierboven vermelde (administratieve) vereisten tot deelname waar de clubleiding van Tasseikan zich het recht voorbehoudt om de strengere criteria te hanteren t.o.v. deze die gesteld worden door de leerschool JKA Vlaanderen vzw
 • deze persoonlijke uitnodiging houdt uiteraard géén garantie in om te slagen voor het clubexamen

Deelnamekost

De officiële kyu-graden worden vervolgens door de clubexaminator genoteerd op een examenblad en bezorgd aan de leerschool JKA Vlaanderen vzw.

 • De deelnamekost bedraagt 5,00 euro en dient integraal voor de officialisering van de desbetreffende kyu-graad (tussen-graden zijn gratis).
 • Dit bedrag overhandig je bij aanvang van het clubexamen, samen met jouw geldige vergunning en rood examenboekje aan de clubexaminator.

Tot slot

 • Het deelnemen aan een kyu-examen buiten de clubgrenzen (onder leiding van een provinciale examinator of de nationale examinator), kan enkel indien je daarvoor toestemming krijgt van de hoofdlesgever van Tasseikan.