Dojo-kun/Karatecode

Martiale gedragscode

Bewuste zelfverdediging vertrekt van het besef dat het lichaam ‘in gevaar’ is. Het zich bewust zijn van die werkelijkheid en van de gevaren van een gevecht wordt omschreven als martiaal, en dit vereist niet enkel het ontwikkelen van martiale bekwaamheden (discipline, inzet, moed, beheersing, respect, alertheid en focus), maar ook een attitude.

De beoefenaar moet zich steeds bewust zijn van het mogelijke gevaar dat verbonden is aan het uitvoeren van gevechtstechnieken en moet de bekwaamheid, beheersing en discipline hebben om dit potentieel gevaar altijd en volledig onder controle te houden.

Deze gedragscode verlangt van de karateka, kort samengevat, het streven naar de ontwikkeling van de persoonlijkheid vertrekkende van zelfkennis (nederigheid), het respecteren van de waarheid (eerlijkheid), de bereidheid tot inspanning (inzet en moed), het naleven van de etiquette (hoffelijkheid en respect) en de beheersing van zijn kunde (zelfcontrole).

Traditionele karate-leerscholen vertalen dit in hun dojo-kun, zijnde ‘regels van beoefening’.

Dojo-kun

Het oefenen van gevechtssituaties met partners vereist afspraken, regels, een gedragscode. Dit wordt de dojo-kun genoemd, zijnde ‘de regels van beoefening’). Deze bestaat uit volgende vijf basisregels:

In het Japans :

 • Hitotsu jinkaku kansei ni tsutomuru koto

 • Hitotsu Makoto no michi wo mamoru koto

 • Hitotsu Doryoku no Seishin wo yashinau koto

 • Hitotsu Reigi wo omonzuru koto

 • Hitotsu Kekki no yu wo imashimuru koto

Hitotsu …. Koto’ betekent ‘één ding’ of nog ‘ziehier één regel’. De tekst kan dus begrepen worden als een opsomming van telkens één richtlijn.

Een eerder letterlijke vertaling naar het Engels geeft:

 • Strive for completion of character

 • Protect the way of the truth

 • Foster the spirit of effort

 • Respect the principles of etiquette

 • Guard against impetuous courage

In begrijpelijk Nederlands wordt dit:

 • Streef naar ontwikkeling van karakter (persoonlijkheid)

 • Bescherm de weg van de waarheid

 • Ontwikkel de geest van inspanning

 • Eerbiedig de principes van etiquette

 • Hoedt u voor heftige (onstuimige, ongecontroleerde) moed

En dit vertaalt zich naar onze waarden:

 • Zelfkennis (nederigheid)

 • Eerlijkheid

 • Inzet (moed)

 • Etiquette (hoffelijkheid)

 • Zelfcontrole