DAN graden

In de Oosterse cultuur gebeurt niet alleen de evaluatie en de beoordeling van de kyu-graden eerder op een intuïtieve manier, ook deze van de dan-graden verloopt grotendeels op deze wijze.

Onze Westerse wereld heeft het daar echter moeilijk mee. Daarom heeft JKA Belgium een referentie-model ontwikkeld, waarmee ze zelfs op internationaal vlak, baanbrekend is. Vertrekkend van een algemene definitie van de vereisten voor het behalen van een dan-graad werd, dan per dan, een soort stappenplan uitgewerkt. Het stappenplan omvat lagere dan-graden, maar ook hogere dan-graden.

Lagere dan-graden

Hier is de visie dat men als karateka groeit vertrekkende van een ‘basis’ niveau naar een niveau dat een fysische ‘totaliteit’ omvat. Deze lagere dan-graden omvatten een technische optimalisatie als zijnde karateka.

 ZwarteGordel 1ste dan : basis technieken (kihon), basis kumite, basis kata
 ZwarteGordel 2de dan : basis dynamisch integreren
 ZwarteGordel 3de dan : fysische totaliteit door de afstemming van de dynamische karate-kunde met de persoonlijke capaciteiten

Als je klikt op de gordel in bovenstaande tabel, dan krijg je examenprogramma van de bijhorende dan-graad in pdf-formaat

Andere bijkomende voorwaarden – lagere graden:

Uiteindelijk zal dit alles resulteren in wat men noemt de JKA levensstijl.

Hogere dan-graden

Hier is de visie dat men als gevorderde karateka nog verder doorgroeit in maturiteit, zowel in de technische als de mentale beoefening van het JKA shotokan karate.

Deze hogere dan-graden omvatten enerzijds een nog verder doorgedreven technische optimalisatie en anderzijds oefent men nog meer dan ooit tevoren een voorbeeldfunctie uit.

Hogere dan-graden bekleden een voorbeeldfunctie die zich steeds meer ten dienste stelt van de andere karateka, zowel op clubniveau als op provinciaal en/of nationaal niveau. Het wordt beschouwd als de nodige steun verlenen aan de JKA shotokan karate familie.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat deze hogere dan-graden meestal diegene zijn, die: een eigen club hebben, een hoger mandaat uitoefenen binnen de federatie, … Sommige onder hen bekleden zelfs een internationaal mandaat, zoals internationaal scheidsrechter voor kata en/of kumite.

Technische maturiteit door middel van het correcte gebruik van de technieken:

  • correcte technische uitvoering

  • correct gebruik van het lichaam

  • correcte respons op de tegenstander

Mentale maturiteit als voorbeeldfunctie (dojo-kun / karate-code):

  • zelfcontrole (controle van het temperament)

  • beleefdheid (taalgebruik, betuigen van respect)

  • eerlijkheid (ten opzichte van jezelf en van anderen)

  • doorzetting (wees niet te gemakkelijk, noch voor jezelf noch voor anderen)

  • zelfkennis (zelfreflectie)

Steun aan de JKA shotokan karate familie:

  • organisatorisch: op clubniveau, provinciaal en nationaal niveau (organisatorisch, administratief en technisch)

  • integratie: promotie van het JKA shotokan karate (inclusief deelname aan activiteiten), ondersteuning van het familiegevoel en –visie.