Tussengraden

Net zoals volwassenen zijn jongeren competitief ingesteld. Ze vergelijken zichzelf niet alleen graag met hun leeftijdsgenoten, ook persoonlijke groei vinden ze belangrijk. De vooruitgang die ze maken door het beoefenen van karate door hun voortdurende inzet tijdens de trainingen (en eventueel wedstrijden), zien ze dan ook graag op de een of andere manier beloond.

De persoonlijke vooruitgang van een karateka wordt beoordeeld tijdens een (tussen)examen. Hiervoor werd een volledig gradensysteem uitgewerkt, met enerzijds kyu-graden & dan-graden en anderzijds tussengraden.

Voor jongeren wordt een aangepast gradensysteem gehanteerd, waarbij tussen de opeenvolgende officiële kyu-graden nog enkele officieuze tussengraden werden toegevoegd. Op deze manier werden de lange wachttijden tussen 2 opeenvolgende officiële kyu-graden doorbroken.

Daarom heeft JKA Belgium het volgende referentie-model ontwikkeld, hierbij niet alleen rekening houdende met de technische vooruitgang, maar ook met de vereiste vooruitgang op fysisch en mentaal vlak. Zo wordt vermeden dat een karateka op een te jonge leeftijd een te hoge graad zouden behalen.

Tasseikan heeft dit referentie-model nog verder verfijnd :

  • jongeren hoeven vanaf hun 16 jaar geen tussengraden meer af te leggen en behalen onmiddellijk officiële kyu-graden ) – klik hier voor meer detail & overzicht

  • jongeren van 13 tot en met 15 jaar hoeven telkens één tussengraad af te leggen (cfr. rode strepen) – klik hier voor meer detail & overzicht

  • jongeren van 8 tot en met 12 jaar hoeven meer tussengraden af te leggen (cfr. rode & groene strepen) – klik hier voor meer detail & overzicht

  • jongeren jonger dan 8 jaar hoeven telkens per item (kihon, kumite, kata) een bijkomende tussengraad af te leggen (cfr. rode, groene en gele strepen) – klik hier voor meer detail & overzicht

Los van dit formele gebeuren willen we hierbij benadrukken dat elke jongere individueel wordt opgevolgd door zijn lesgever en geëvalueerd wordt door de clubexaminator!

Bij dit alles mag men het belangrijkste ook nooit uit het oog verliezen, namelijk dat de jongeren plezier beleven aan het beoefenen van karate, zich goed in hun vel voelen en gemotiveerd blijven.

Deze tussengraden, alhoewel grotendeels door de federatie vastgelegd wat het aantal trainingen en wachttijden betreft, zijn een interne aangelegenheid en vallen dus volledig onder de verantwoordelijkheid van de technische clubleiding (clubexaminator).