Clubexamen

Wat is een clubexamen?

Tasseikan organiseert meermaals per sportief seizoen een clubexamen. Het gradensysteem bestaat uit:

 • tussengraden (uitsluitend voor jongeren)
 • kyu-graden (gaande van 9° kyu t.e.m. 1° kyu)
 • dan-graden (gaande van 1° dan t.e.m. …)

De clubexaminator van Tasseikan bezit een examinator-diploma niveau A. Dit betekent dat hij binnen de clubgrenzen van Tasseikan examen mag afnemen t.e.m. de graad van eerste kyu.

Tussengraden

clubexamen jongeren – tussengraden

Net zoals volwassenen zijn jongeren competitief ingesteld. Ze vergelijken zichzelf niet alleen graag met hun leeftijdsgenoten, ook persoonlijke groei vinden ze belangrijk. De vooruitgang die ze maken door het beoefenen van karate door hun voortdurende inzet tijdens de trainingen (en eventueel wedstrijden, trainingsdagen, stages …), zien ze dan ook graag op de een of andere manier beloond.

De persoonlijke vooruitgang van een karateka wordt beoordeeld tijdens een (tussen)examen. Hiervoor werd een volledig gradensysteem uitgewerkt, met enerzijds kyu-graden & dan-graden en anderzijds tussengraden.

Voor jongeren wordt een aangepast gradensysteem gehanteerd, waarbij tussen de opeenvolgende officiële kyu-graden nog enkele officieuze tussengraden werden toegevoegd. Op deze manier werden de lange wachttijden tussen 2 opeenvolgende officiële kyu-graden doorbroken.

Daarom heeft JKA Belgium een referentie-model ontwikkeld, hierbij niet alleen rekening houdende met de technische vooruitgang, maar ook met de vereiste vooruitgang op fysisch en mentaal vlak. Zo wordt vermeden dat een karateka op een te jonge leeftijd een te hoge graad zouden behalen.

Los van dit formele gebeuren willen we hierbij benadrukken dat elke jongere individueel wordt opgevolgd door zijn lesgever en geëvalueerd wordt door de clubexaminator!

Bij dit alles mag men het belangrijkste ook nooit uit het oog verliezen, namelijk dat de jongeren plezier beleven aan het beoefenen van karate, zich goed in hun vel voelen en gemotiveerd blijven.

Deze tussengraden, alhoewel grotendeels door de federatie vastgelegd wat het aantal trainingen en wachttijden betreft, zijn een interne aangelegenheid en vallen dus volledig onder de verantwoordelijkheid van de technische clubleiding (clubexaminator).

Kyu graden

een volgende kyu-graad voor onze jongeren
(herkenbaar aan een ander kleur gordel)

In de oosterse cultuur gebeurt de evaluatie en de beoordeling van deze kyu-graden eerder op een intuïtieve manier.

Onze Westerse (en eerder analytisch gerichte) wereld heeft het daar echter moeilijk mee. Daarom heeft JKA Belgium een referentie-model ontwikkeld, waarmee ze zelfs op internationaal vlak, baanbrekend is. Vertrekkend van een algemene definitie van de vereisten voor het behalen van een dan-graad werd, kyu per kyu, een soort stappenplan uitgewerkt.

Samengevat geeft dit referentie model ons volgende karakteristieken, die duidelijk tot uiting moeten komen tijdens de uitvoering van het examenprogramma:

 0de kyu : beginneling
 9de kyu : ceremonie (beheersing & waarden)
 8ste kyu : besef van de tegenstander (ippon, beheersing & waarden)
 7de kyu : afweer + tegenaanval (ippon, lichaamsinzet, beheersing, fysiek & waarden)⇒ het doelgericht werken en het vastzetten van de technieken
 6de kyu : standen (lichaamsinzet & fysiek)⇒het correct gebruik van standen
 5de kyu: bekken + vastzetten (lichaamsinzet, beheersing & fysiek)
 4de kyu: combinatie + stabiliteit (ippon, beheersing & fysiek)⇒ evenwicht
 3de kyu: kime + doelbeheersing + controle (ippon, lichaamsinzet, beheersing, fysiek & waarden)⇒ het focussen van de energie⇒ stevigheid en efficiënt afweren
 2de kyu: afweer (ippon, lichaamsinzet, beheersing, fysiek & waarden)⇒ efficiënt afweren
 1ste kyu: totale mentale inzet (ippon, beheersing & waarden)

Voor meer informatie over de examenprogramma’s voor de verschillende kyu-graden, kan je hier klikken.

Praktisch

Deelname

Om te kunnen deelnemen aan dit clubexamen, moet je als Tasseikanner voldoen aan enkele voorwaarden (grotendeels opgelegd door onze leerschool JKA Vlaanderen vzw):

 • Je moet beschikken over een geldige vergunning bij Karate Vlaanderen vzw.
 • Je moet in orde zijn met de clubbijdrage bij Tasseikan.
 • Je moet beschikken over een voldoende actieve wachttijd tussen 2 opeenvolgende examens (deze is afhankelijk van de leeftijd en de huidige graad).
 • Je moet beschikken over voldoende trainingen (deze is afhankelijk van de leeftijd en de huidige graad).
 • je moet voldoende inzet en motivatie tonen tijdens de clubtrainingen.
 • je moet voldoende regelmaat hebben in jouw trainingsregime.
 • Je moet beschikken over een uitnodiging van de clubexaminator van Tasseikan.

Inschrijvingsprocedure

 • Zolang het ledenbestand van de club het toelaat, zal de clubexaminator de clubleden een persoonlijke uitnodiging versturen tot deelname aan het clubexamen.
 • Deze persoonlijke uitnodiging houdt uiteraard rekening met de hierboven vermelde (administratieve) vereisten tot deelname. De clubleiding heeft het recht om strengere criteria te hanteren dan deze die gesteld worden door de leerschool JKA Vlaanderen vzw.
 • Deze persoonlijke uitnodiging houdt uiteraard géén garantie in om te slagen voor het clubexamen.


Deelnamekost

 • De deelnamekost bedraagt 5,00 euro en dient integraal voor de administratie van de desbetreffende kyu-graad (tussen-graden zijn gratis).
 • Dit bedrag overhandig je bij aanvang van het clubexamen, samen met jouw geldige vergunning en rood examenboekje aan de clubexaminator.


Tot slot

Het deelnemen aan een kyu-examen buiten de clubgrenzen (onder leiding van een provinciale examinator of de nationale examinator), kan enkel indien je daarvoor toestemming krijgt van de hoofdlesgever én clubexaminator van Tasseikan.