Aanspreekpunt integriteit (API)

Binnen Tasseikan dragen we het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ hoog in het vaandel. Tasseikan streeft ernaar een club te zijn:

 • waarin iedereen zich goed en gewaardeerd voelt,
 • met ruimte voor een gezonde dosis sportieve uitdaging,
 • met open communicatie,
 • in een veilige omgeving,
 • integer en met respect voor elk individu.

Sporters moeten van hun sport kunnen genieten op een leuke manier én in een veilige omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat o.a. het familiaal karakter van onze club de samenhorigheid en open communicatie bevordert. Vanuit deze ‘one family’ gedachte zijn bijvoorbeeld onze lesgevers altijd aanspreekbaar voor leden en hun familieleden.

Net om die veilige omgeving te bewaken heeft Karate Vlaanderen de rol van API (Aanspreekpunt Integriteit) in het leven geroepen. We werken preventief aan een aangename clubsfeer waarin iedereen (met eigen sterktes en aandachtspunten) graag komt sporten. Maar wanneer er toch sprake zou zijn van om het even welke vorm van grensoverschrijdend gedrag, kan de club-API zijn/haar rol spelen.

Een club-API binnen een sportclub is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over eender welke vorm van grensoverschrijdend gedrag. De club-API biedt een luisterend oor, zorgt voor goede eerste opvang en voor vlotte doorverwijzing indien nodig. Eventuele incidenten worden op een gestructureerde manier aangepakt met respect voor de melder en alle betrokkenen.

Onze Tasseikan club-API is Leentje Claeys. Je kan Leentje bereiken: via mail: leentje(.)claeys(@)gmail(.)com. Indien nodig kan zij als club-API nog steeds beroep doen op een noodteam:

Binnen de clubgrenzen is dat:

 • één persoon die specifiek verankerd is in onze jeugdwerking
 • één persoon die verankerd is in de bredere algemene clubwerking

Buiten de clubgrenzen is dat:

 • één persoon, de federatie API, die instaat voor coaching, intervisie, sparring en opleiding van de club-API’s

Als club hebben we de belangrijke en uitdagende taak om een ethisch verantwoord sportklimaat te creëren en te behouden voor onze leden. Tasseikan engageert zich dan ook om mee te werken aan nieuw ontwikkelde initiatieven vanuit de overheid en de sportfederaties die paal en perk stellen aan grensoverschrijdend gedrag. Dit kadert perfect binnen de karate dojo-kun, waarin waarden zoals eerlijkheid en hoffelijkheid centraal staan. Door het installeren van een club-API bouwen we nog een extra instrument/waarborg in onze werking in.

Samen zorgen we voor elkaar!

Tasseikan:

 • heeft het integriteitscharter van Karate Vlaanderen ondertekend: klik hier.
 • ondersteunt de gedragscode zoals deze opgesteld werd door Karate Vlaanderen voor verschillende doelgroepen.
 • ondersteunt de karate-code zoals deze opgesteld werd door Karate Vlaanderen (= dojo-kun).

Wil je meer weten over wat een goede manier is om als clubbestuurder, trainer, sporter en sportouder te reageren op grensoverschrijdend gedrag in de sportclub? Bekijk hier een filmpje met enkele nuttige tips.