Jeugd

Wie, waar en wanneer

De clubtrainingen van Tasseikan gaan door in de Sportzaal GO! van het Atheneum Erasmus De Pinte (Polderdreef 44, 9840 De Pinte, ook te bereiken via Kasteellaan 1)

Overzicht van onze jeugdtrainingen:

Jongeren die beginnen met karate (groep shiro
Zaterdag van 10u30 tot 12u00

Jongeren die reeds al wat meer gevorderd zijn met karate (groep kuro)
Donderdag van 18u00 tot 19u15
Zaterdag van 10u30 tot 12u00

Groep vanaf 13 jaar:
Jeugd uit Groep 3 traint mee volgens het trainingsschema van de volwassenen

Integriteitscharter

Als club hebben we er ons toe verbonden om de integriteit binnen onze club en de karatewereld te garanderen. Door dit integriteitscharter te ondertekenen willen we als club aantonen dat we ons, samen met Karate Vlaanderen, inzetten voor een (ethisch) veilige omgeving voor al onze karateka’s. Meer specifiek engageren we ons voor volgende aandachtspunten:

  • We beschermen iedere karateka’s persoonlijke integriteit, en dit zowel fysisch als psychisch.
  • Trainers, vrijwilligers, begeleiders, en bestuurders zullen steeds op een integere manier handelen.
  • Iedere karateka zal beschermd worden tegen de negatieve effecten die sport met zich mee kan brengen.
  • De gedragscodes van Karate Vlaanderen zullen geïmplementeerd worden in onze club.
  • Eventuele problemen, ongewenst gedrag, en/of andere klachten zullen steeds gemeld, geregistreerd, en aangepakt worden.

Tasseikan-jeugdraad (Waka Jishi-Kai)

Binnen het kader van #geeftienerseenstem hielden enkele Tasseikan jongeren op donderdag 26 januari 2023 de Tasseikan-jeugdraad (Waka Jishi-Kai, in het Japans) boven de doopvont.

Het begon met een kleine babbel & een blanco blad, maar het eindigde met een blad propvol (realistische) ideeën.

  • club(leiding) = luisterend oor
  • inbreng jongeren = toename verbondenheid club
  • eigen ideeën zowel m.b.t. karate-activiteiten als m.b.t. niet karate-activiteiten

Deze jeugdraad (Waka Jishi-Kai) zal zo’n twee maal per kalenderjaar samen komen, om:

  • een evaluatie op te maken van de voorgaande voorstellen
  • enkele nieuwe of aangepaste voorstellen te lanceren

Een bijzonder leuk idee afkomstig van deze jeugdraad (Waka Jishi-Kai) was het lesgeven aan de Tasseikan-kids door de oudste Tasseikan-jongeren, onder het motto “kennis delen & ervaringen uitwisselen”.