Competitie

Wedstrijden

Elk jaar worden er meerdere wedstrijden georganiseerd, met aparte leeftijdscategorieën voor zowel kata als kumite. Zowel tornooien (poule systeem) als kampioenschappen (rechtstreekse uitschakeling) vinden plaats in België, voornamelijk op individuele basis alsook enkele per ploeg.
Deelname aan wedstrijden is steeds vrijblijvend. Competitie biedt je de kans om je te meten met anderen en vormt een belangrijk hulpmiddel in je karate ontwikkeling. Wie interesse heeft in competitie, wordt hierbij begeleid tijdens de trainingen en de wedstrijden door ervaren lesgevers en coaches.

Jeugdoefenwedstrijden

JKA Oost-Vlaanderen organiseert jaarlijks zo’n 8 jeugdoefenwedstrijden (JOW) die doorgaan in verschillende Oost-Vlaamse clubs.

Het woord ‘jeugdoefenwedstrijden’ omvat eigenlijk alles:

  • de jeugd, de jongeren
  • oefenen (ploeg)kata & kumite
  • in een omgeving die vergelijkbaar is met de reguliere competitie (centrale tafel, markeerders, scheidsrechters, …)

Iedere jongere kan hierbij ervaring opdoen in competitie met leeftijdsgenoten, een ideale voorbereiding om later aan officiële wedstrijden deel te nemen. Nog meer dan in de reguliere competitie worden hier strenge regels gehandhaafd (bv. contact is niet toegelaten) en is deelnemen belangrijker dan winnen.

Daarnaast worden ouders ingeschakeld om aan te treden als markeerders, jonge scheidsrechters krijgen hier de kans om hun eerste stappen te zetten, … én de deelnemers aan de jeugdoefenwedstrijden van vandaag zijn de toekomstige lesgevers, bestuurders … van onze JKA-familie.

Wedstrijdvoorbereiding

Tasseikan profileert zich eerder als familieclub dan als competitieclub. Maar – zeker voor jongeren – is het deelnemen aan een wedstrijd een leerrijke ervaring. Daarom wensen we iedereen (en onze jongeren in het bijzonder), te begeleiden in hun deelname aan zowel de jeugdoefenwedstrijden als de reguliere competitie.

Wat omvat deze begeleiding/voorbereiding:

  • fysieke conditie op peil houden / verbeteren
  • technische & tactische voorbereidende trainingen binnen onze eigen clubgrenzen ((ploeg)kata & kumite) op donderdag
  • voorbereidende kumite trainingen in samenwerking met Shinbu Gent op dinsdag